Research og procesfacilitering med afsæt
i sociologisk metode og strategisk designtænkning