SERVICES


Research & Analyse

Få indsigt i, hvad der egentlig foregår blandt jeres medarbejdere, brugere og kunder og få afgørende viden om, hvordan udfordringerne opleves hos dem, det hele handler om

Dybdeinterviews | Gruppeinterviews | Ekspertinterviews | Observationsstudier | Spørgeskemaundersøgelser | Markedsundersøgelser | Desk research

Proces & Udvikling

Få faciliteret strategiske og indsigtsbaserede udviklingsprocesser, der bidrager til at forme eller forandre jeres organisation, brand, produkt eller service

Procesledelse | Brugerdreven innovation | Designtænkning | Projektledelse | Prototyper | Brugerrejser | Adfærdsdesign |
Co-creation | Sprints

Test & Evaluering

Få afprøvet jeres nye tiltag, koncepter eller prototyper og få anbefalinger til færdigudvikling. Og få evalueret jeres projekter eller nye tiltag og bliv klogere på, hvor, hvornår og hvordan I lykkes

Prototypetest | Procesevaluering | Slutevaluering | Rundbordssamtaler